6396827512471552 kuronekoland Fuku Fuku Nyanko 2022 福袋系列 今年既 #fukufukunyanko福袋 黎啦😍😍😍❤️ 嘩~~重多左好多款~ 往年好快就斷貨~~ 同埋係勁靚勁抵😍 大家鍾意記得早D 搵我地訂啦🐱❤️ *只有預訂,不設現貨發售,售完即止 🐱Fuku福袋預計1月到港 *如遇上缺貨該產品將會全數退款 Product #: kuronekoland-Fuku Fuku Nyanko 2022 福袋系列 2023-01-27 Regular price: $HKD$349.0 Available from: kuronekolandIn stock